Για τα Γ.Ε. Λύκεια

Ότι υπάρχει σε αυτό το ιστολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή είναι ελεύθερο από copyright, διότι έχει διατεθεί σε δημόσια χρήση από τους συγγραφείς του. Το ίδιο ισχύει και για τα δικά μου άρθρα.

Για να διαβάσετε ένα άρθρο, βιβλίο ή εργασία πατήστε πάνω στην υπογραμμισμένη φράση.
Για να διαβάσετε τα άρθρα και τις εργασίες επειδή έχουν αποθηκευτεί στο google-drive για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό στο gmail.


Χρήσιμο υλικό για τα projects στο Λύκειο. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.


Έτοιμα projects και υλικό για τα projects


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μία εξαιρετική πηγή πληροφοριών για θέματα προαγωγικών εξετάσεων Α και Β Λυκείου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από διάφορες χρονικές περιόδους. Το υλικό συγκέντρωσε ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας "Για την αγάπη των Μαθηματικών". Για να δείτε τα θέματα πατήστε στην επόμενη γραμμή
Προβλήματα λυμένα της Τράπεζας Θεμάτων για την Α και Β Γενικού Λυκείου σε μορφή αρχείου από μέλη του μαθηματικού φόρουμ www.mathematica.gr Δεκέμβριος 2014. Περιλαμβάνουν το 2ο και το 4ο θέμα. Πατήστε στην παρακάτω γραμμή.

________________________________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄  ΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ε.Λ.
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε ότι σας ενδιαφέρει


Θεωρώ ότι το πλέον ενημερωμένο ιστολόγιο για θέματα των εγκυκλίων, αποφάσεων, ειδήσεων που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι αυτό του σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Δωδεκανήσου Ιωάννη Καραγιάννη, το οποίο επισκέπτομαι για προσωπική ενημέρωση. Συνεπώς, είναι και δίκαιο και επαγγελματικά έντιμο να το προτείνω στους συναδέλφους μαθηματικούς για τη δική τους ενημέρωση. Θα το βρείτε στην παρακάτω θέση με τον τίτλο "μαθηματικός περιηγητής":


Άρα, στο ιστολόγιο από δω και στο εξής θα προβάλλω θέματα που δεν θα αφορούν ειδήσεις, εγκυκλίους, αποφάσεις, την διδακτέα και εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών του Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, διότι όλα αυτά, έγκαιρα και εύκολα μπορείτε να τα βρείτε στο ιστολόγιο του εν λόγω Σχολικού Συμβούλου ΠΕ03, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε δημόσια για το έργο του αυτό.  

Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Α Λυκείου και Β Εσπερινών 2013 - 2014

Οδηγίες για ύλη Άλγεβρας-Γεωμετρίας Α και Β ΓΕΛ έτος 2014-2015

Ώρες διδασκαλίας Άλγεβρας και Γεωμετρίας στην Α Λυκείου 2013-14

Το πρόγραμμα σπουδών για την Α τάξη των Λυκείων 2013-14

Μέθοδοι απόδειξης και εύρεσης στα Μαθηματικά, Α. Κυριακόπουλος

Ταυτότητες και ανισότητες για μαθητές με αυξημένες απαιτήσεις


Το πρόβλημα του κρυμμένου θησαυρού. Αναδεικνύει τη σωστή χρήση της ΤΠΕΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ε.Λ
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε ότι σας ενδιαφέρειΟδηγίες για τη διδασκαλία Άλγεβρας και Γεωμετρίας στη Β τάξη των Εσπερινών ΓΕΛ 2013-14

Βιβλίο για τα Μαθηματικά της Β Λυκείου, Άλγεβρα-Γεωμετρία- Μαθ.Κ., Στράτης Αντωνέας
ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ Γ.Ε.Λ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε ότι σας ενδιαφέρει

Διαχείριση της ύλης για Γ τάξη Λυκείου 2013-24

Συλλογή ασκήσεων Διαφορικού Λογισμού από το Mathematica


Συλλογή 180 θεμάτων για Μαθηματικά Κατεύθυνσης από το Mathematica


Μαθηματική Ανάλυση για την Γ Λυκείου, Στράτης Αντωνέας


1076 ασκήσεις και προβλήματα μιγαδικών αριθμών


Επαναληπτικά θέματα Ε.Μ.Ε. 2014, Νο 1-15

Επαναληπτικά θέματα Ε.Μ.Ε. 2014, Νο 16-30

Επαναληπτικά θέματα Ε.Μ.Ε. 2014, Νο 31-45

Επαναληπτικά θέματα ομάδας μαθηματικών Απρίλιος 2014